boxporn.org
pornbed.net
bdsmhd.net
pornobed.org
literature review on project management adoption research paper scholarship essay help dissertation consists buy resume for writing 10 help on an peer presure essay custom paper writing custom paper writing

Zajímáte nás

Součástí projektu Společně k dobré správě je informačně osvětová kampaň „Zajímáte nás“, jejímž cílem je zvýšit informovanost občanů o možnostech aktivně hájit svá práva, o činnosti veřejného ochránce práv a o způsobech, jak se na něj obracet.

1. Informačně osvětová setkání v knihovnách

Informačně osvětová setkání mají formu komponovaného večera, během kterého si diváci na konkrétním případu z praxe zvyšují své kompetence v oblasti jednání s úřady a hájení svých práv. Večer se skládá z krátkého filmu, který uvádí do tématu, interaktivního divadelního představení, do nějž diváci aktivně vstupují a hledají východiska z prezentované problémové situace. Druhá půle večera je věnována diskusi s právníky Kanceláře veřejného ochránce práv, praktickým doporučením a dotazům z publika.

Setkání se týkají problémů, se kterými se lidé na veřejného ochránce práv obracejí nejčastěji. Jedná se o následující témata: sociální péče o stárnoucí rodiče, obtěžování nadměrným hlukem a (ne)rovné šance v zaměstnání.

Ukázky z programu realizovaného v Městské knihovně Koryčany na téma (Ne)rovné šance v zaměstnání naleznete zde .

2. Informačně osvětová setkání na středních a základních školách

Součástí informačně osvětové kampaně je i interaktivní program pro studenty středních škol. Jejich cílem je informování o činnosti veřejného ochránce práv a o způsobech, jak se na něj obracet, zvyšování právního povědomí studentů a rozvoj jejich tolerance k odlišnosti.

Informačně osvětové setkání se studenty má formu tříhodinového výukového programu, který je složen z interaktivního divadla a workshopu. Výukový program je zaměřen na rozvoj kritického myšlení, tolerance k odlišnosti, uvědomění si vlastní role a své občanské odpovědnosti. Důraz je kladen na učení se prožitkem a aktivní zapojení studentů.

Ukázku z programu realizovaného na Gymnáziu v Jablonci nad Nisou naleznete zde .

3. Informačně osvětová setkání v domovech pro seniory

Předváděcí akce, podomní prodej a senioři, kteří se stali obětí nekalých obchodních praktik, to je stále aktuální problém, proti kterému se snaží bojovat i Kancelář veřejného ochránce práv. Proto jezdí její zaměstnanci do domovů pro seniory a pomocí interaktivního divadelního představení a diskuse s právníky se snaží seniorům poradit, co dělat, když se do podobné situace dostanou.

Ukázku z programu realizovaného v Domově pro seniory Koniklecová v Brně naleznete zde .

4. Informačně osvětová setkání v sociálně vyloučených lokalitách

Diskriminace je jednou ze základních oblastí, ve kterých veřejný ochránce práv působí. Kampaň "Zajímáte nás" proto cílí i na obyvatele sociálně vyloučených lokalit, kteří se na veřejného ochránce práv příliš neobracejí, přestože se pravděpodobně setkávají s diskriminací. Právníci Kanceláře se na společných setkání snaží zvýšit jejich povědomí o tom, jak a v čem jim může ochránce pomoci. Řeší s nimi modelové případy diskriminace v oblasti bydlení, zaměstnání, vzdělávání a přístupu ke službám a zvyšují tak jejich kompetence v boji proti diskriminaci.

 

 

Společně k dobré správě (CZ.1.04/5.1.00/81.00007)

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Příjemcem a realizátorem projektu je Kancelář veřejného ochránce práv.