Zajímáte nás

Součástí projektu Společně k dobré správě je informačně osvětová kampaň „Zajímáte nás“, jejímž cílem je zvýšit informovanost občanů o možnostech aktivně hájit svá práva, o činnosti veřejného ochránce práv a o způsobech, jak se na něj obracet.

1. Informačně osvětová setkání v knihovnách

Informačně osvětová setkání mají formu komponovaného večera, během kterého si diváci na konkrétním případu z praxe zvyšují své kompetence v oblasti jednání s úřady a hájení svých práv. Večer se skládá z krátkého filmu, který uvádí do tématu, interaktivního divadelního představení, do nějž diváci aktivně vstupují a hledají východiska z prezentované problémové situace. Druhá půle večera je věnována diskusi s právníky Kanceláře veřejného ochránce práv, praktickým doporučením a dotazům z publika.

Setkání se týkají problémů, se kterými se lidé na veřejného ochránce práv obracejí nejčastěji. Jedná se o následující témata: sociální péče o stárnoucí rodiče, obtěžování nadměrným hlukem a (ne)rovné šance v zaměstnání.

Ukázky z programu realizovaného v Městské knihovně Koryčany na téma (Ne)rovné šance v zaměstnání naleznete zde .

2. Informačně osvětová setkání na středních a základních školách

Součástí informačně osvětové kampaně je i interaktivní program pro studenty středních škol. Jejich cílem je informování o činnosti veřejného ochránce práv a o způsobech, jak se na něj obracet, zvyšování právního povědomí studentů a rozvoj jejich tolerance k odlišnosti.

Informačně osvětové setkání se studenty má formu tříhodinového výukového programu, který je složen z interaktivního divadla a workshopu. Výukový program je zaměřen na rozvoj kritického myšlení, tolerance k odlišnosti, uvědomění si vlastní role a své občanské odpovědnosti. Důraz je kladen na učení se prožitkem a aktivní zapojení studentů.

Ukázku z programu realizovaného na Gymnáziu v Jablonci nad Nisou naleznete zde .

3. Informačně osvětová setkání v domovech pro seniory

Předváděcí akce, podomní prodej a senioři, kteří se stali obětí nekalých obchodních praktik, to je stále aktuální problém, proti kterému se snaží bojovat i Kancelář veřejného ochránce práv. Proto jezdí její zaměstnanci do domovů pro seniory a pomocí interaktivního divadelního představení a diskuse s právníky se snaží seniorům poradit, co dělat, když se do podobné situace dostanou.

Ukázku z programu realizovaného v Domově pro seniory Koniklecová v Brně naleznete zde .

4. Informačně osvětová setkání v sociálně vyloučených lokalitách

Diskriminace je jednou ze základních oblastí, ve kterých veřejný ochránce práv působí. Kampaň "Zajímáte nás" proto cílí i na obyvatele sociálně vyloučených lokalit, kteří se na veřejného ochránce práv příliš neobracejí, přestože se pravděpodobně setkávají s diskriminací. Právníci Kanceláře se na společných setkání snaží zvýšit jejich povědomí o tom, jak a v čem jim může ochránce pomoci. Řeší s nimi modelové případy diskriminace v oblasti bydlení, zaměstnání, vzdělávání a přístupu ke službám a zvyšují tak jejich kompetence v boji proti diskriminaci.

 

 

Společně k dobré správě (CZ.1.04/5.1.00/81.00007)

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Příjemcem a realizátorem projektu je Kancelář veřejného ochránce práv.