Vzdělávací akce

V rámci projektu Společně k dobré správě byly Kanceláří veřejného ochránce práv pořádány odborně zaměřené konference, semináře a kulaté stoly.

Vzdělávací akce byly určeny pro územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřízené nebo založené organizace a jejich zaměstnance, orgány státní správy a jimi zřízené organizace, nestátní neziskové organizace, ostatní zaměstnavatele, ale také studenty.

Přehled uskutečněných vzdělávacích akcí v jednotlivých odborných oblastech naleznete v seznamu níže.

Aktuální vzdělávací akce

Žádné událostli nebyly nalezeny

Archiv akcí

V případě, že máte otázky k některé z uvedených vzdělávacích akcí, kontaktujte prosím Bc. Barboru Höklovou, mail: barbora.hoklova@ochrance.cz, tel.: 542 542 361.

 

Společně k dobré správě (CZ.1.04/5.1.00/81.00007)

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Příjemcem a realizátorem projektu je Kancelář veřejného ochránce práv.