Ukončení projektu Společně k dobré správě

30. listopadu 2015

K 30. 11. 2015 končí projekt Společně k dobré správě.

Realizační tým projektu děkuje všem účastníkům vzdělávacích akcí a informačně osvětových setkání, zahraničním partnerům a zaměstnancům Kanceláře veřejného ochránce práv, kteří se na aktivitách projektu podíleli, za spolupráci.
 

Společně k dobré správě (CZ.1.04/5.1.00/81.00007)

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Příjemcem a realizátorem projektu je Kancelář veřejného ochránce práv.