15 let činnosti veřejného ochránce práv

19. října 2015

Vyšel sborník z "Mezinárodní konference k patnácti letům činnosti veřejného ochránce práv České republiky" konané 26. - 27. března 2015 v prostorách Kanceláře veřejného ochránce práv.

Sborník obsahuje příspěvky významných zahraničních i tuzemských hostů. Ti se ve svých příspěvcích zabývají rolí veřejného ochránce práv, spoluprací ombudsmana s veřejnou správou, jeho rolí v oblasti ochrany lidských práv, ale i budoucností a dalším směřováním (nejen) českého ombudsmana.

Součástí sborníku jsou i příspěvky z pracovních jednání, jichž se zúčastnili zástupci ombudsmanských institucí z České republiky, Slovenské republiky, Polska, Maďarska, Nizozemí, Gruzie a Slovinska. Jednání se tematicky orientovala na metody práce jednotlivých institucí, možnosti ovlivňování legislativy a judikatury a na vztahy s veřejností a transparentnost ombudsmanských institucí.

Česká verze sborníku je ke stažení zde. Zájemci o tištěnou verzi sborníku mohou kontaktovat Dagmar Krišovou (dagmar.krisova@ochrance.cz).

 

Společně k dobré správě (CZ.1.04/5.1.00/81.00007)

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Příjemcem a realizátorem projektu je Kancelář veřejného ochránce práv.