boxporn.org
pornbed.net
bdsmhd.net
pornobed.org
latex phd thesis abstract optometry school admissions essay purchase thesis creativ writing is essay empire legit dissertation conflict resolution best buy resume applications keep essay writing about my best friend buy resume for writing 10

O projektu

Období realizace projektu

 • datum zahájení realizace: 1. 1. 2014
 • datum ukončení realizace: 30. 11. 2015

Cíle projektu

 • identifikace příležitostí ke zvýšení efektivnosti činnosti Kanceláře veřejného ochránce práv s využitím mezinárodní spolupráce
 • inovace vnitřních mechanismů v rámci Kanceláře veřejného ochránce práv
 • podpora dodržování principů dobré správy, prevence špatného zacházení a diskriminace
 • zvýšení informovanosti veřejnosti o působnosti veřejného ochránce práv

Klíčové aktivity projektu

 • výměna a srovnání zkušeností a příkladů dobré praxe se zahraničními partnery
 • vzdělávání odborných pracovníků Kanceláře veřejného ochránce práv
 • pořádání seminářů, kulatých stolů a konferencí pro veřejnou správu, nevládní organizace, zaměstnavatele
 • realizace odborných stáží, seminářů a praxí pro studenty
 • informační osvěta veřejnosti o působnosti veřejného ochránce práv
 • realizace informačně osvětových setkání v obcích, školách, krajích, sociálně vyloučených lokalitách a zdravotně sociálních zařízení

Cílové skupiny projektu

 • územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřízené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci
 • orgány státní správy a jimi zřízené organizace
 • zaměstnavatelé
 • nestátní neziskové organizace
 • studenti
 • občané

Partneři projektu

 • Kancelária verejného ochrancu práv   (Slovensko)
 • Alapvető Jogok Biztosának Hivatala – The Office of the Commissioner for Fundamental Rights   (Maďarsko)

Spolupracující organizace:

 • Contrôleur général des lieux de privation de liberté   (Francie)
 • Varuh človekovih pravic RS   (Slovinsko)
 • Rzecznik Praw Obywatelskich   (Polsko)
 • Nationale Stelle zur Verhütung von Folter   (Německo)

Identifikace projektu

Název projektu:Společně k dobré správě
Název operačního programu:Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Název a číslo prioritní osy:4.5a Mezinárodní spolupráce (Konvergence)
Název a číslo oblasti podpory:4.5a.1 Mezinárodní spolupráce
Registrační číslo projektu:CZ.1.04/5.1.00/81.00007
Financování:ESF a státní rozpočet České republiky
Poskytnutá dotace:14 192 084 Kč
Délka realizace projektu:01. 01. 2014 až 30. 11. 2015

 

Společně k dobré správě (CZ.1.04/5.1.00/81.00007)

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Příjemcem a realizátorem projektu je Kancelář veřejného ochránce práv.