Semináře

Sociálně-právní ochrana dětí v praxi veřejné ochránkyně práv (13. 10. 2015, 19. 10. 2015)

 Rodina s dětmi a sociální bydlení (Hana Zaplatílková) (1.8 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Umístění dítěte do neutrálního prostředí (Klára Ille) (2.8 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Aktuální problémy pěstounské péče z pohledu veřejné ochránkyně práv (Hana Zaplatílková) (1.3 MB, Adobe Acrobat dokument)

Sociálně-právní ochrana dětí v praxi veřejné ochránkyně práv (11. 6. 2015, 24. 6. 2015)

 Úprava styku rodičů s dětmi (Petra Šuplerová) (3.4 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Umisťování dětí do neutrálního prostředí (Barbora Němcová) (2.7 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Dávky pěstounské péče v praxi veřejné ochránkyně práv (Eva Hilšerová) (1.4 MB, Adobe Acrobat dokument)

Dávky pro osoby se zdravotním postižením (23. 4. 2015, 15. 5. 2015)

 Příspěvek na péči; Sociální pomoc pro klienta v zařízení (Jiří Hrubý) (2.6 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením (Tereza Stoupová) (3.4 MB, Adobe Acrobat dokument)

Sociálně-právní ochrana dětí v praxi veřejné ochránkyně práv (31. 3. 2015, 22. 4. 2015, 25. 6. 2015)

 Úprava styku rodičů s dětmi (Margarita Pátíková) (3.4 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Nařizování odborné spolupráce (Martin Ježek) (2.6 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Neutrální prostředí (Alice Žižlavská) (2.6 MB, Adobe Acrobat dokument)

Místní poplatky (9. 12. 2014, 19. 2. 2015, 2. 10. 2015)

 Obecní vyhlášky (Michaela Černínová) (2.6 MB, Adobe Acrobat dokument)

Místní poplatky_prezentace_(Barbora Kubíková)

 Místní poplatky_podklady_(Barbora Kubíková) (1.3 MB, Adobe Acrobat dokument)

Správa místních poplatků_prezentace_(Barbora Kubíková)

 Správa místních poplatků_podklady_(Barbora Kubíková) (1.1 MB, Adobe Acrobat dokument)

Právo na sociální pomoc v oblasti bydlení a v mimořádných situacích. Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením (9. 4. 2014, 29. 4. 2014)

 Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením (Tereza Stoupová) (3.1 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Řízení o vybraných dávkách vyplacených z nepojistných systémů (Pavel Matějíček) (2.4 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Mimořádná okamžitá pomoc (Jitka Černá) (2.2 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Právo na sociální pomoc v oblasti bydlení - Dávky na bydlení (Andrea Vašíčková) (1.8 MB, Adobe Acrobat dokument)

Inspekce práce a diskriminace v pracovněprávních vztazích (23. 4. 2014)

 Inspekce práce a diskriminace v pracovněprávních vztazích (Jiří Šamánek, Zuzana Ondrůjová) (2.4 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Případová studie - diskriminace na základě pohlaví (Jiří Šamánek, Zuzana Ondrůjová) (439.8 kB, Adobe Acrobat dokument)

Odstraňování staveb (6. 3. 2014, 27. 5. 2014)

 Odstraňování staveb (Stanislava Neubauerová, Jana Vašíková) (2 MB, Adobe Acrobat dokument)

Výkon kolizního opatrovnictví v jiných než rodinně-právních věcech (23. 1. 2014, 30. 1. 2014)

 Příklady z kauz veřejného ochránce práv - Stížnost na průtahy v řízení, její vyřízení a šetření ochránce (434 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Zastoupení dítěte v civilněprávním soudním řízení - Vybrané charakteristiky sporného a nesporného řízení pro kolizní opatrovníky (Lenka Frýdková, Margarita Pátíková) (404.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Poznatky veřejného ochránce práv k výkonu kolizního opatrovnictví - Možnosti právní konzultace, zkušenosti úřadů (Lenka Frýdková, Margarita Pátíková) (223.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Opatrovnictví a poručenství v novém soukromém právu pro orgány sociálně-právní ochrany dětí (MPSV) (2.1 MB, Adobe Acrobat dokument)

 

Společně k dobré správě (CZ.1.04/5.1.00/81.00007)

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Příjemcem a realizátorem projektu je Kancelář veřejného ochránce práv.