Diskriminace z důvodů romské etnicity (22. 4. 2014)

 Diskriminace z důvodu romské etnicity - úvod (Olga Rosenkranzová, Eva Nehudková) (1.7 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Diskriminace z důvodu romské etnicity - Shromažďování EU (501.6 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Diskriminace z důvodu romské etnicity - Bydlení (Olga Rosenkranzová, Eva Nehudková) (4.3 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Případová studie - Diskriminace v bydlení (Olga Rosenkranzová, Eva Nehudková) (239.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Případová studie - Diskriminace v pracovněprávních vztazích (Olga Rosenkranzová, Eva Nehudková) (191.5 kB, Adobe Acrobat dokument)

Koordinační nařízení v praxi úřadů práce při rozhodování o podpoře v nezaměstnanosti (7. 4. 2014)

 Podklady pro účastníky kulatého stolu (459.1 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Zápis z kulatého stolu (552.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Zpráva o šetření z vlastní iniciativy ve věci aplikace koordinačních nařízení EU při rozhodování o podpoře v nezaměstnanosti (433.9 kB, Adobe Acrobat dokument)

Procesní aspekty kontrol orgánů inspekce práce z pohledu praxe veřejného ochránce práv (25. 3. 2014)

 Podklady pro účastníky kulatého stolu (478.6 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Zápis z kulatého stolu (338.8 kB, Adobe Acrobat dokument)

Diskriminace ve vzdělávání (6. 2. 2014, 19. 3. 2014)

 Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace (Petr Polák, Hana Puzoňová) (2.3 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Příklady k aplikaci testu diskriminace (kolektiv) (313.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Asistent pedagoga jako tzv. "přiměřené uspořádání" (Petr Polák, Hana Puzoňová) (1.2 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Asistent pedagoga jako "přiměřené uspořádání" - případová studie (Petr Polák, Hana Puzoňová) (362.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Kritéria pro přijímání do mateřských škol a rovné zacházení (Jiří Šamánek, Hana Puzoňová) (1.6 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Kritéria pro přijímání do mateřských škol a rovné zacházení - případová studie (Jiří Šamánek, Hana Puzoňová) (385.8 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Limity náboženské svobody v oblasti veřejného školství (Michaela Smolková, NSS) (892.1 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Náboženská svoboda - případová studie č. 1 (Michaela Smolková, NSS) (322.5 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Náboženská svoboda - případová studie č. 2 (Michaela Smolková, NSS) (314.1 kB, Adobe Acrobat dokument)

Společně proti diskriminaci (26. 2. 2014) 

 Vnitrostátní a zahraniční judikatura v oblasti zacházení v roce 2013 (Jiří Šamánek) (1.5 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Společná zpráva Evropské komise o uplatňování antidiskriminačních směrnic (Petr Polák) (1.6 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Rok 2013 pohľadom Oddělení rovného zacházení (Marína Urbániková) (1.3 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Právní věty a anotace k nejdůležitějším případům ochránce v oblasti diskriminace v roce 2013 (kolektiv) (899.6 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Nejdůležitější případy řešené ochráncem v oblasti rovného zacházení a jeho aktivita na poli legislativním (Petr Polák) (1.7 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Genderové statistiky a slaďování pracovního a rodinného života (Daniel Chytil) (961.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Diskriminace na základě pohlaví aneb "Tři sestry" - případová studie (kolektiv) (618.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Diskriminace na základě pohlaví aneb "Tři sestry" - texty právních předpisů k případové studii (kolektiv) (549.1 kB, Adobe Acrobat dokument)

 
 

Společně k dobré správě (CZ.1.04/5.1.00/81.00007)

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Příjemcem a realizátorem projektu je Kancelář veřejného ochránce práv.