Konference "Slaďování soukromého a pracovního života/Work-life balance"

 Pozvánka a program konference (374.6 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Invitation and the programme of the konference (282.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Slaďování soukromého a pracovního života_Sborník z mezinárodní konference (601.9 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Work-life balance_International Conference Proceedings (581.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

Slaďování osobního a pracovního života na evropské úrovni/Balancing private and work life on the European level  (23. 10. 2014)

 Maurizio Mosca_Medailonek/Narrative bio (241.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Maurizio Mosca_EIGE´s work on Good Practices in the area of Reconciliation (648.8 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Jean-Marie Jungblut_Medailonek/Narrative bio (241.9 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Jean-Marie Jungblut_DEMOCARE - Demographic change and policies fot the reconciliation of work and family life (2 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Agnes Uhereczky_Medailonek/Narrative bio (213.1 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Agnes Uhereczky_2014 Year of Reconciling Work and Family Life in Europe (876.6 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Steven Saxonberg_Medailonek/Narrative bio (163.5 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Steven Saxonberg_What Can We Learn from the Swedish Experience? (444.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Dana Kovaříková__Medailonek/Narrative bio (211.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Dana Kovaříková_Doporučení Evropské komise ke slaďování rodinného a profesního života v rámci Evropského semstru (697.8 kB, Adobe Acrobat dokument)

Slaďování osobního a pracovního života v jednotlivých zemích – pohled institucí pro rovné zacházení a ombudsmanských institucí/Balancing private and work life in the individual countries – the views of equal treatment and Ombudsman institutions (23. 10. 2014)

 Ilaria Volpe_Medailonek/Narrative bio (165.8 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Ilaria Volpe_Balancing private and work life the views of equality bodies (333.1 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Tiago Pereira_Medailonek/Narrative bio (168.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Tiago Pereira_WORK LIFE BALANCE - NATIONAL CAMPAIGN FOR THE PROMOTION OF WORK LIFE BALANCE (1.2 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Sabine Wagner_Medailonek/Narrative bio (165.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Sabine Wagner_Work-Life-Balance: Parental Rights in Austria (1.1 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Andrea Mesárošová_Medailonek/Narrative bio (211.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Andrea Mesárošová_Zosúlaďovanie pracovného a rodinného života z pohľadu vnútroštátneho práva Slovenskej republiky (194.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Lóránt Csink_Medailonek/Narrative bio (212.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Lóránt Csink_Work-Life Balance Hungarien Experiences (2.5 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Anna Mazurczak_Medailonek/Narrative bio (162.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Anna Mazurczak_Balancing private and work life in Poland - the view of the Office of the Human Rights Defender (1.1 MB, Adobe Acrobat dokument)

Praxe zaměstnavatelů a zaměstnavatelek aplikujících opatření zaměřená na slaďování osobního a pracovního života/Experiences of employers applying measures to balance private and work life (23. 10. 2014)

 Michaela Kadeřábková_Medailonek/Narrative bio (217.9 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Michaela Kadeřábková_"Pečujeme o lidi - ne jen o pracovní sílu" (1.2 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Václav Mach_Medailonek/Narrative bio (215.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Václav Mach_Nechoďte do práce, pracujte! (1.3 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Ivana Hlochová_Medailonek/Narrative bio (209.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Ivana Hlochová_Slaďování profesního a soukromého života (1.3 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Lucia Zachariášová_Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života (531.5 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Tomáš Dombrovský_Medailonek/Narrative bio (211.6 kB, Adobe Acrobat dokument)

Sběr dat o úrovni slaďování osobního a pracovního života/Collecting data on the level of balance between personal and work life (24. 10. 2014)

 Marek Řezanka_Medailonek/Narrative bio (205 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Marek Řezanka_Sladění rodinného a pracovního života - datové zdroje (270.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Lenka Formánková_Medailonek/Narrative bio (218 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Lenka Formánková_Přístupy ke zkoumání slaďování osobního a pracovního života (432.5 kB, Adobe Acrobat dokument)

Workshopy/Workshops (24. 10. 2014)

1. Slaďování ve vědě – diskuse nad překážkami, které mohou bránit rodičům či jiným pečujícím osobám v uplatnění v oblasti vědy/Balancing in science – discussion about obstacles which could prevent parents and other persons from pursuing a career in science

 Marcela Linková_Medailonek/Narrative bio (215.5 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Kateřina Lišková_Medailonek/Narrative bio (270.9 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Irena Smetáčková_Medailonek/Narrative bio (212 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Marcela Linková_Kateřina Lišková_Irena Smetáčková_Slaďování ve vědě (291.6 kB, Adobe Acrobat dokument)

2. Zaměstnavatelé pro slaďování – možnosti a praxe zaměstnavatelů při zavádění slaďovacích opatření/Employers for balancing – Employer possibilities and experiences in implementing balancing measures

 Jana Kvasnicová_Medailonek/Narrative bio (213.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Lukáš Talpa_Medailonek/Narrative bio (215 kB, Adobe Acrobat dokument)

3. Slaďování a rovné příležitosti/Balancing and equal opportunities

 Linda Sokačová_Medailonek/Narrative bio (215.1 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Linda Sokačová_Rovné odměňování, slaďování a trh práce (212.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Barbara Havelková_Medailonek/Narrative bio (266.8 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Barbara Havelková_Sladění a genderová (ne)rovnost (725 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Zuzana Ondrůjová_Medailonek/Narrative bio (218.9 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Zuzana Ondrůjová_Slaďování a rovné příležitosti pohledem veřejné ochránkyně práv (1.1 MB, Adobe Acrobat dokument)

4. Co mohou instituce pro rovné zacházení a ombudsmanské instituce dělat pro lepší slaďování rodinného a pracovního života? Výzvy a poučení./What can the equality bodies and Ombudsman institutions do for better balancing of family and work life? Lessons and challenges.

 Petr Polák_Medailonek/Narrative bio (274.8 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Petr Polák_Case study for the Work-life Balance conference (414.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

 

Společně k dobré správě (CZ.1.04/5.1.00/81.00007)

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Příjemcem a realizátorem projektu je Kancelář veřejného ochránce práv.