konference "Diskriminace v čr: oběť diskriminace a její překážky v přístupu ke spravedlnosti

 Diskriminace v ČŘ: oběť diskriminace a její překážky v přístupu ke spravedlnosti_závěrečná zpráva z výzkumu (3.3 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Discrimination in the Czech Republic: Victims of Discrimination and Obstacles Hindering their Access to Justice_Final Report on the Research (2.8 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Diskriminace v ČR: oběť diskriminace a její překážky v přístupu ke spravedlnosti_shrnutí (1.8 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Diskriminace v ČR: oběť diskriminace a její překážky v přístupu ke spravedlnosti_pozvánka a program konference (403.1 kB, Adobe Acrobat dokument)

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci 

 Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci_Marína Urbániková (1 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Diskriminace v ČR a možnosti institucionální obrany očima české veřejnosti_Zdeněk Dytrt (1 MB, Adobe Acrobat dokument)

Neoznamování diskriminace pohledem marginalizovaných skupin a institucí (soudů, správních orgánů a nevládních organizací)

 Neoznamování diskriminace pohledem aktérů podílejících se na prosazování rovného zacházení_Marína Urbániková (999.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Neoznamování diskriminace pohledem marginalizovaných skupin_Martin Zaplatílek, Jiří Nepala (2.3 MB, Adobe Acrobat dokument)

Monitoring soudních rozhodnutí a činnosti správních orgánů

 Monitoring soudních rozhodnutí_Jiří Šamánek (1.8 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Monitoring činnosti správních orgánů_Petr Polák (2.5 MB, Adobe Acrobat dokument)

Doporučení veřejné ochránkyně práv k odstranění překážek, jež obětem diskriminace brání v přístupu ke spravedlnosti

 Doporučení k odstranění překážek obětí diskriminace v přístupu ke spravedlnosti_Marína Urbániková, Petr Polák, Jiří Šamánek (949 kB, Adobe Acrobat dokument)

 

Společně k dobré správě (CZ.1.04/5.1.00/81.00007)

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Příjemcem a realizátorem projektu je Kancelář veřejného ochránce práv.